Gaia Akademi Kimdir?

Gaia Akademi ve Koçluk Hizmetleri Kimdir?

Gaia akademi’nin başarı yolculuğunu ve yola çıkış amacını anlatmadan önce Gaia’nın manasından ve bana çağrıştırdıklarından bahsetmek istiyorum. Gaia mitolojide toprağı temsil eden ana tanrıçadır. Bütün tanrıların ve titanların içinden çıktığı en eski ve ilk tanrıçadır. Mitolojide Uranos’u (gökyüzü veya ölümsüzler diyarı) doğurmuştur. Göğe kendisini de içine alsın diye kendi büyüklüğünü vermiştir. Gaia, bütün öğelerin kaynağında bulunan ana ilkedir. Gaia yarattığı herşeyi kendi içerisinden çıkartarak yaratmıştır. Gaia kendi kendine doğurma prensibine göre göğü, dağları ve denizi yaratmıştır. İşte tam da burada Gaia’nın kendi içerisinden yaratma ve çevresini düzenleme olgusu bana insanın içerisindeki potansiyeli ve bu potansiyeli değerlendirme yetisini keşfetmesi için ilham kaynağı olmuştur.
Dünyada yaygın olan tüm dini inançlarda da insan en yüce varlık olan yaratıcısından önemli izler taşımaktadır. Yahudilik inancında bütün insanlar Tanrı’nın suretinde yaratılmışlardır ve bu yüzden saygın varlıklardır. Hristiyanlık inancında da aynı şekilde Tanrı insanı kendi suretinden yaratmıştır ve en önemli canlı olarak dünyaya egemen olması için göndermiştir. Müslümanlık inancında Allah insanı şekil olarak yaratır ve kendi ruhundan üfleyerek ona can verir. İnsan bu dünyaya eşsiz özellikler verilerek gönderilmiş üstün bir canlıdır.
Günümüz yaşam şartlarında, sahip olduğu yetenek ve değerlerin farkında olmadan yaşamını sürdüren insanlara, bu potansiyellerini hatırlatmak ve onu nasıl harekete geçirecekleri konusunda yardımcı olmak bilinci ile 2015 yılında ilk olarak Demircan Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş. adı altında İstanbul’da kurulduk. 2020 yılı itibari ile de İzmir ve Manisa merkezli olmak üzere Ege bölgesinde hizmet etmek için Gaia Akademi ve Koçluk Hizmetleri A.Ş. olarak sektördeki yerimizi almış bulunmaktayız.
Hedefimiz insan odaklı olarak, kurumsal hayatta kişisel başarı ve mutluluğu sağlamak. Bunun neticesinde de bütünsellik doğrultusunda kurumsal başarıyı temin etmektir. Kurumsal gelişim ve kişisel gelişim eğitimlerimizin yanında, ID Koçluk ile yaptığımız çözüm ortaklığımız neticesinde firmalara ve kişilere yönelik ICF sertifikalı akredite koçluk eğitimleri de vermekteyiz. Ayrıca bünyemizde ve çözüm ortaklarımız içerisinde yer alan ACC ve PCC ünvanlı koçlarımız ile de bireysel ve grup koçlukları hizmetlerini sunmaktayız.
Koçluk ekolleri arasında İntegral koçluk ekolünün temsilciliğini yapmaktayız. İntegral koçluk ekolünü seçmemizdeki en büyük etken kökü bu topraklarda olan “Gel, gel her ne olursan gene gel.” mesnevi geleneğini temel olarak alıp üzerine inşa edilmiş bir koçluk ekolü olmasıdır. Bu topraklarda var oluş ve harekete geçiş önceliği olan zihnin ve duygunun eş zamanlı hareketi, bu ekolün bize uygun olan yaklaşımıdır.
Kurumsal ve Kişisel Eğitimlerimizin temelini, kurumsal hayatta çalışırken elde ettiğimiz tecrübeler ve yaşanmışlıklar oluşturuyor. Deyim yerindeyse Nasreddin Hoca’nın “Bana damdan düşeni getirin.” mantığı oluşturuyor. Bilgi birikimimizi ise Mevlana’nın “Hamdım piştim, yandım oldum.” düsturuna denk getirmek için çabalıyoruz.
Karşılıklı güven, her müşterimize eşit hizmet yaklaşımı ve sürekli öğrenme olan şirket prensiplerimiz doğrultusunda müşterilerimiz ile en kaliteli ve güncel içerikleri paylaşmak için görevimizin başındayız.